Öğrenci Servis Hizmeti

Sayın Veli… Sayın Yetkili…;

Çocuklarınız sizinle öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte olduğu kadar okul taşıtı sürücüleri ve hostesleriyle birlikte olmakta, onlardan görüp öğrendikleri ile kişilikleri ve davranış biçimleri oluşmaktadır. Anne-Baba ve öğretmen dışında en çok gördükleri yetişkin ağabey ve ablalar onlara her bakımdan iyi birer örnek olmak zorundadırlar. İşte bu sebepledir ki , okul taşıtı sürücüleri ve hostesleri de çocuklarınızın eğitim ve öğretim içinde önemli bir halkayı teşkil etmektedirler.

Gayem Tur eğitimin temel bir unsur olduğunun bilincindedir. Bu nedenle de çalıştırdığı personelin kılık kıyafet ve güvenlik soruşturmalarını geçmiş elemanlar olmasına da dikkat eder. Trafik bilgisi, insan taşımacılığı ve sürücülükte ihtisas sahibi olmaları için, resmi makamlar la koordineli olarak hizmet vermeyi esas alır.

Gayem Tur bütün bunları dikkate alarak daha güvenli ve kaliteli hizmet sunmayı amaç edinmiştir. Bu hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi ancak aile, öğrenci, okul ve okul taşıtı personeli arasında gerçek anlamda bir dayanışma ile mümkün olacaktır. Bu halkalardan herhangi birinin eksik olması yada ihmal edilmesi halinde sunulan hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir.

Bütün bu sorumlulukların farkında olan Gayem Tur sizlere, dolayısıyla çocuklarımıza daha kaliteli ve güvenli hizmet sunmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Gayem Tur güvencesiyle sunulan bu hizmetten yararlanmak, çocuklarınızı güvenilir ellere teslim edilerek huzurlu bir taşımacılık düşünüyorsanız biz her zaman hazır olacağız.

Çocuklar bizim geleceğimizdir, iyi yetişmiş bir nesil aydınlık bir gelecek demektir. Daha iyi bir gelecek için çocuklarınızı güvenilir ellere teslim ediniz. Okul ve personel taşımacılığımızla ilgili görüş, öneri ve şikayetleriniz dikkatle incelenip gereği hızla yapılacaktır.

Saygılarımızla…